Garantier & köpvillkor

Garantier som gäller när du handlar av Creoform Köks återförsäljare

 • För produkterna lämnas två (2) års garanti och för laminatluckors framsida och kanter lämnas fem (5) års garanti. Normalt slitage är inte grund för garantireparation.
 • Garantin omfattar skäliga reparationer eller erforderligt utbyte av felaktiga delar utan kostnad.
 • För att garantin ska gälla måste produkterna ha skötts enligt anvisning.
 • Garantin omfattar inte fel som orsakats av olycka, av köparen gjord oriktig montering, felaktiga justeringar, ombyggnation, smuts eller normal förslitning.
 • Garantitiden räknas från leveransdatum, som ska styrkas med kvitto eller faktura från Creoform Köks återförsäljare.
 • Om köparen avser att åberopa åtgärdande under garanti enligt ovan ska köparen kontakta Creoform Köks återförsäljare. Innan eventuellt defekta enheter returneras till fabrik ska Creoforms återförsäljare kontaktas.
 • Fel på produkten ska så snart köparen märkt felet meddelas/reklameras till Creoform Köks återförsäljare.
 • Vid garantibyte eller beställning som görs i efterhand av luckor, lådfronter eller tillbehör kan det uppstå skillnader i färgnyans och struktur mot föregående leverans.

Köpvillkor som gäller när du handlar av Creoforms Köks återförsäljare

 • När du ingår avtal om köp med Creoform Köks återförsäljare gäller Konsumentköplagen (1990:932).
 • Creoform Kökss återförsäljare förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning på köparen.
 • Beställda varor tillverkas speciellt till köparen och kan därför inte återlämnas.
 • Om en redan gjord beställning avbokas av köparen utan att produkterna börjat produceras har Creoform Köks återförsäljare rätt att debitera 2000 kronor.
 • Om en redan gjord beställning avbokas av köparen och produkterna redan börjat produceras har Creoform Köks återförsäljare rätt att kräva ersättning för de kostnader och förluster som uppkommit i samband med detta.
 • I köpet ingår inte demontering av köparens befintliga luckor/kök och övriga detaljer, om inte detta speciellt överenskommits med Creoform Köks återförsäljare.
 • Fel i leveransen ska så snart köparen märkt felet meddelas/reklameras till Creoform Köks återförsäljare.
 • Varje produkt tillverkas exklusivt för köparen vilket påverkar tiden för leverans.
 • Vid delleverans har köparen rätt att hålla inne en summa motsvarande värdet av det som återstår att leverera, men skyldighet att betala det som levererats.
 • För mer information om köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter se till exempel www.konsumentverket.se. Du kan även kontakta din kommuns konsumentrådgivare.

Boka ett kostnadsfritt hembesök – guld värt

Boka möte

I lugn och ro får du berätta om dina önskemål och funderingar. Steg för steg går ni sedan igenom vad som är viktigt att tänka på för att du ska få ett kök med rätta känslan. Köksspecialistens långa erfarenhet är ett ovärderligt stöd längs vägen.